hyperacusis

Iedereen kent wel een geluid wat hij/zij storend vindt (denk maar aan vingernagels die over een schoolbord krassen of krijsende kinderen) en iedereen heeft al wel eens opgemerkt dat zijn/haar gemoedstoestand een rol kan spelen in de tolerantie van deze geluiden. Wanneer iemand vermoeid, gestresseerd of angstig is, zullen deze vervelende geluiden veel sneller irriteren. Wanneer alledaagse geluiden pijnlijk en extreem storend worden, spreken we van hyperacusis.

De oorzaken en gevolgen van hyperacusis zijn deels vergelijkbaar met die van tinnitus.

Verder onderzoek naar deze aandoening is nodig om het werkingsmechanisme beter te kunnen begrijpen en te behandelen.