Tinnitus

Tinnitus is het waarnemen van een geluid zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Het is een veel voorkomende aandoening,15% van de bevolking heeft tinnitus.

Er zijn twee soorten tinnitus, namelijk objectieve’ tinnitus ensubjectieve’ tinnitus.

  • Objectieve tinnitus wordt veroorzaakt door geluiden afkomstig van het eigen lichaam die naar het oor worden geleid.  Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door turbulentie in de bloedstroom of door spiercontracties.
  • Subjectieve tinnitus daarentegen is niet aantoonbaar. Het geluid wordt enkel door de patiënt zelf waargenomen en kan diverse vormen aannemen. Het kan lijken op het tjirpen van krekels, het kan een hoog- of laagfrequente fluittoon zijn, het kan een geruis zijn, … . Het komt zowel continu als ritmisch (gepulseerd) voor .  De meeste patiënten horen het lawaai in hun oor, sommigen horen het in hun hoofd.

De oorzaken van subjectieve tinnitus zijn heel divers. Het kan veroorzaakt worden door gehoorverlies, een geluidstrauma, stress, whiplash, een lichamelijk of psychisch trauma, het kan zelfs spontaan opkomen. Als gevolg hiervan kunnen hersencellen verkeerde signalen uitzenden, wat door de patiënt wordt waargenomen als ‘oorsuizen’.

 

Mensen die lijden aan tinnitus hebben het vaak niet gemakkelijk. Lichamelijk vertonen zij geen afwijkingen waardoor ze dikwijls op onbegrip van de buitenwereld stuiten. Hierdoor kan oorsuizen soms leiden tot sociaal isolement en depressie.

Door middel van een qEEG kan worden nagegaan welke elektrofysiologische kenmerken in de hersenen afwijkend zijn. Alvorens een eventuele neuromodulatiebehandeling wordt opgestart, moeten ook een aantal onderzoeken worden uitgevoerd door de Neus-Keel-Oor artsen zoals een audiometrie, een tinnitusanalyse, een otoscopie. Dit om oorzaken in het gehoorsysteem zelf uit te sluiten. Indien dit recent nog niet gebeurd is, wordt ook een MRI (=NMR) afgesproken om na te gaan of er al dan niet een mechanische oorzaak aan de basis van de tinnitusklachten kan liggen. Al deze gegevens kunnen ons helpen de verdere strategie te bepalen.